Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Polityka prywatności i cookies

Drogi Użytkowniku!

Ochrona danych osobowych użytkowników naszej strony oraz sklepu internetowego jest dla nas szczególnie ważna i dlatego dokładamy najwyższych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych w każdej sytuacji. Niniejsza Polityka opisuje sposób ochrony i zasady przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników strony oraz wyjaśnia z jakich uprawnień może korzystać każda osoba, której dane są przez nas przetwarzane. Zapisy Polityki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. W przyszłości dokument ten może być aktualizowany, np. ze względu na nowe wymogi prawne lub zmianę stosowanych zabezpieczeń i procedur. W razie wątpliwości co do zapisów Polityki, prosimy o kontakt.

Administrator danych osobowych

Administratorem strony, a zarazem administratorem Państwa danych przekazywanych za jej pośrednictwem jest:

LOCCO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wielicka 36/38

02-657 Warszawa

      NIP: 521-375-99-87  REGON:  366094919

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem ul. Wielicka 36/38, 02-657 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@loccodesigns.com.

Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane były bezpieczne przez cały okres ich przechowywania, chronione środkami technicznymi oraz organizacyjnymi, w tym stosownymi wdrożonymi procedurami, przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem jego strony i sklepu internetowego na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora. Użytkownik powinien wyrazić odrębną zgodę na każdą z oferowanych usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie dane w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji w ramach sklepu internetowego, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administrator kieruje się zasadą minimalizacji danych i zbiera dane wyłącznie w zakresie jaki jest uzasadniony charakterem prowadzonej przez niego działalności i oferowanych usług.

Dla celów zrealizowania zamówienia w sklepie online Administrator zbiera następujące dane użytkownika:
- dane kontaktowe, konieczne do komunikacji Administratora z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
- informacje na temat płatności,
- informacje na temat zamówień.

Te dane są potrzebne do zarządzania zakupami dokonanymi w sklepie online, przetwarzania złożonych zamówień, zwrotów, reklamacji, przesyłania potwierdzeń i informacji o problemach lub zmianach dotyczących zamówienia.

Dla celów założenia konta klienta na stronie sklepu online Administrator zbiera następujące dane użytkownika:
- dane kontaktowe, konieczne do komunikacji Administratora z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
- informacje na historii zamówień i historię płatności- informacje na temat preferencji zakupowych, w ramach tzw. profilowania.

Te dane są potrzebne do prowadzenia bieżącej komunikacji i ułatwienia składania zamówień w sklepie online. Profilowanie umożliwia przedstawienie użytkownikowi spersonalizowanej oferty handlowej dostosowanej do jego zainteresowań.

Dla celów zrealizowania usługi przesyłania newslettera i/lub przesyłania ofert handlowych Administrator zbiera następujące dane użytkownika:
- imię i nazwisko, adres e-mail.

Te dane są potrzebne do przesyłania użytkownikowi ogólnego newslettera i ofert handlowych, które nie podlegają profilowaniu. Następuje to podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu.

W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane zbierane są wyłącznie na okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy odrębne przepisy nakładają na Administratora prawny obowiązek dłuższego ich przechowywania.

Dane osobowe przekazane w związku z realizacją zamówienia będą przechowywane do czasu upływu okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości.

Dane osobowe przekazane w związku z rejestracją konta użytkownika w serwisie będą przechowywane aż do momentu usunięcia konta przez użytkownika, lub dezaktywacji konta przez Administratora, w razie braku logowania użytkownika do serwisu przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dane osobowe przekazane do celów otrzymywania newslettera i/lub ofert handlowych z serwisu będą przechowywane aż do chwili odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych przez użytkownika.

Przekazywanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym. W zakresie dozwolonym przez prawo, dane te mogą być jednak udostępniane na podstawie odrębnych umów powierzenia określonym podmiotom wyłącznie w związku z koniecznością realizacji świadczonych przez nas usług. Do podmiotów tych należą: biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy kurierskie, instytucje płatnicze.

W  przypadku takiego przekazania, Administrator zawiera z tymi podmiotami odnośne umowy, które gwarantują zachowanie poufności i bezpieczeństwa powierzonych danych oraz wykorzystanie ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Dane użytkowników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z nieuprawnionym przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). We wszelkich sprawach dotyczących realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika także po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z serwisu i sklepu internetowego przez użytkownika, określone dane mogą być zbierane w sposób automatyczny. Są to w szczególności dane dotyczące adresu IP, domeny, wykorzystywanej przeglądarki czy systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”, "Google Adwords", "Facebook", etc.

Pliki cookies (ciasteczka), to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, w celu uzyskania informacji o charakterze statystycznym oraz w celu: 

-dostosowania zawartości strony i sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
-utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
-dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;
-wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
-marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących sklepu i strony internetowej na innych stronach internetowych.

Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

-popularyzacji sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Większość przeglądarek internetowych zwykle posiada domyślne ustawienia zezwalające na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany tych ustawień, tak aby ciasteczka były blokowane oraz możliwość usunięcia plików tego typu przechowywanych na urządzeniu, z którego korzysta.

Sieć społecznościowa

W serwisie znajdują się odnośniki, linki i wtyczki zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest. Ich funkcjonalność jest uruchamiana po kliknięciu użytkownika na dany odnośnik. Określone informacje mogą być również przekazywane do tych portali, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu i sklepu online będąc jednocześnie zalogowanym do tych portali społecznościowych (np. informacje o dokonaniu zakupu czy przeglądaniu określonych produktów).

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz rodzaj stosowanych przez nie zabezpieczeń gwarantujących poufność danych osobowych jest określana przez polityki prywatności tych serwisów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania.